Pumpe za hiromešavine

Pumpe za hiromešavine tipa HPHO i HPHZ namenjene su transportu jako abrazivnih hidromešavina. Više »

Transporteri

ATB FOD je kompetentan partner u projektovanju, proizvodnji i montaži opreme za rudarstvo, rasute terete i pripremu mineralnih sirovina i sistema namenjenih zadovoljavanju specifičnih potreba naših klijenata u pogledu projektnih rokova, kapaciteta i karakteristika materijala i lakoće održavanja. Više »

Vibrosita i Vibrododavači

Vibrosita sa jednom, dve ili tri sejne površine namenjena su prvenstveno za prosejavanje izdrobljenog materijala (rude). Više »

Oprema za pripremu mineralnih sirovina

Flotacione mašine, Kondicioneri, Zgušnjivači, Hidrocikloni Više »

Oprema za sisteme za otprašivanje

ATB FOD je specijalizovan za proizvodnju opreme za sisteme za otprašivanje Više »

Razmenjivači toplote

Razmenjivači toplote sistema za grejanje Više »

Uređaji za stresanje prašine (pneumatski sistem stresanja)

Pneumatski sistem stresanja je ekonomična, potpuno automatska i upravljiva oprema Više »

Fransis turbine

Izrađuju se za turbine snage do 12500 kW Više »

Kaplan turbine

Izrađuju se za turbine snage do 5000 kW Više »

Pelton turbine

Izrađuju se za turbine snage do 6000 kW Više »

Cevne turbine

Izrađuju se za turbine snage do 3600 kW Više »

Leptirasti predturbinski zatvarači

Leptirasti predturbinski zatvarači ... Više »

Izrada delova

Izrada delova ... Više »

Lopatice sprovodnog aparata

Lopatice su odlivene od martenzitnog hromovog čelika.. Više »

Niskonaponska oprema

Elektro oprema za niski napon... Više »

Srednjenaponska oprema

Elektro oprema za srednji napon... Više »

Usluge remonta električnih mašina

ATB FOD usluge remonta uključuju, ali se ne ograničavaju na sledeće: Više »

Usluge elektro montažže

Elektro instalacije u rudarstvu, metalurškim postrojenjima, cementarama i krečanama.. Više »

Usluge montaže i sklapanje mašinske opreme i instalacija

ATB FOD u svojim specijalizovanim delovima nudi sledeće usluge montažže: Više »

Usluge izrada opreme i rezervnih delova

ATB FOD-usluge u radionicama odeljka Izrada opreme i rezervnih delova su: Više »

Usluge elektrotehnička merenja

Usluge elektrotehnička merenja... Više »

Elektroinžženjering

Elektroinžženjering ... Više »

Mašinski inžženjering

Mašinski inžženjering... Više »

Oprema pod pritiskom

Proizvodni program ATB-FOD obuhvata proizvode i opremu za procesnu industriju,energetska postrojenja i opremu za skladištenje gasovitih i tečnih materijala. Više »

 

Pumpe
za hidromešavine

Transporteri
Vibrosita i
Vibrododavači
Mašinska oprema
za hidroelektrane

Razmenjivači
toplote
Oprema za pripremu
mineralnih sirovina
Usluge montaže i
sklapanje MOII
>
Usluge
elektro montažže
Oprema pod
pritiskom


Politika IMS_logo1
design ATB SEVER DOO

e-mail webmaster@rs.atb-motors.com